Arbetar för miljö och kvalitet
Välutrustad transportorganisation med kompetenta medarbetare

Lastbilscentralen Danderydskedjan AB:s organisation kännetecknas av det stora företagets resurser och det lilla företagets ambitioner och kvalitet. Över 140 delägare ingår i deras organisation, där var och en bidrar med sin specialitet, både vad gäller teknisk utrustning och kompetens.
Lastbilscentralen Danderydskedjan är ett resursstarkt företag inom områden som transport, maskinförmedling och grustäktverksamhet. Inom företaget finns lång erfarenhet vad gäller markplanering, kranlyft, containerservice och slamsugning m m. Bertil Strandberg, vd för LBC Danderydskedjan AB, har varit med i företaget sedan 1993.
– Redan 1943 bildades företaget som en ekonomisk förening, berättar Bertil Strandberg. Tanken med företaget då det grundades var att den enskilde åkaren skulle ha en central som kunde förmedla tjänster. Åkaren fick en ordermottagning av lastbilscentralen och utförde därefter jobbet. På så sätt fick alla åkarna en samlingspunkt och en centralenhet som ordnade allt arrangemang runt åkeriverksamheten för att själva kunna ägna sig åt sitt arbete. Förr i tiden var detta oerhört viktigt eftersom det inte fanns några mobiltelefoner på marknaden. Dessutom gick lastbilscentralen in som en ekonomisk trygghet för den enskilda åkaren.
I dag blir åkerierna allt större och man skulle kunna tro att behovet av lastbilscentraler upphört, men så är inte fallet. All marknadsföring och ekonomiskt risktagande står lastbilscentralen för, vilket underlättar ekonomiskt för åkerierna.

Fyra hörnstenar
De fyra hörnstenarna i verksamheten utgörs av markarbeten, grus- och bergkross, renhållning & miljö samt av kranar och distribution.
LBC Danderydskedjan åtar sig hela markarbetsprojekt under entreprenadförhållanden till enskilda schakt och grävningsarbeten. De kan åta sig de tyngsta schaktningsarbetena som innebär grovplanering, bergsprängning och även rivning av fastigheter.
– Vi är självförsörjande på grus och bergkross samt på jordprodukter. Att ha tillgång till egna anläggningar för produktion av dessa produkter ser vi som oerhört väsentligt för att kunna ge kunderna den bästa servicen. I nära samarbete med olika anläggningsfirmor och vägansvariga, samfälligheter, kommuner och vägverk åtar vi oss anläggning, vägarbeten och vinterunderhåll.
Avfall måste alltid transporteras någonstans, därför har det blivit en självklarhet för LBC Danderydskedjan att som utrustad transportorganisation hålla sig med den rätta tekniska

Lastbilscentralen Danderydkedjan AB

Bransch:
Maskin / Transport

Telefon: 08-54471800
Fax: 08-54471819

Adress:
Lastbilscentralen Danderydkedjan AB
Box 2001
18302 stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN